Tilltänkte "hälso-kommissionären" vill ha slutgiltiga kriterier för hormonstörande ämnen (EDC)

Tilltänkte "hälso-kommissionären" vill ha slutgiltiga kriterier för hormonstörande ämnen (EDC)

Under sitt tal 30 september i EU-parlamentet i samband med hearing för att bekräfta hans lämplighet som kommissionär för hälso- och livsmedelsfrågor sa Vytenis Andriukaitis att han vill slutgiltiga kriterier  för s.k. hormonstörande ämnen så snart som möjligt. Detta är speciellt viktigt för områdena biocider och växtskyddsmedel eftersom dessa redan idag inkluderar de preliminära kriterierna.

Andriukaitis  var tydlig med att kriterierna måste bygga på solid vetenskaplig grund, men att det samtidigt är angeläget att komma framåt i detta ärende.

Han påpekade vikten av rigorösa säkerhetsvärderingar och att processen med dessa måste vara transparent. Områden som nämndes var tillsatser (i livsmedel och som kan komma i kontakt med livsmedel), biocider och växtskyddsmedel

Innan fler steg tas måste Andriukaitis  slutgiltigt antas som EU-kommissionär. Detta väntas ske 22 oktober. Den fem år långa mandatperioden börjar 1 november.

 

Red:s kom: branschen är positiv till tydliga, men framförallt kriterier som bygger på vetenskaplig grund och rimlighetsantaganden - d.v.s. här säkerhetsvärdering, riskhantering - och där oönskade effekter noteras på organismnivå. Mer eller mindre allt vi kommer i kontakt med har i viss mån hormonmodulerande egenskaper - att bygga kriterier på de premisserna skulle kunna få oanade konsekvenser i form av försökskostnader både i termer av pengar och försöksdjur - utan att konsumentens hälsa gynnas alls. När vi nu nått en punkt där djurförsök fasats ut för kosmetiska produkter verkar det mycket märkligt att se en potentiell risk för att de ska öka i antal inom andra lagområden.