Anpassade regler för användning av konserveringsmedel med isothiazolinoner

Anpassade regler för användning av konserveringsmedel med isothiazolinoner

Bakgrund

Thiazolinoner är en grupp av ett flertal kemiska ämnen som kan användas för att konservera kosmetiska produkter och regleras som övriga konserveringsmedel genom en s.k. ”positivlista” (endast listade konserveringsmedel får användas vid konservering av kosmetiska produkter), här i post 39 och 57  i bilaga V till förordning (EG) nr1223/2009 om kosmetiska produkter. Nr 39, MCI/MI (methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone, blandning) får idag endast användas i produkter som sköljs av, "rinse off" och nr 57, MI, kommer troligtvis inom kort också endast användas i "rinse off".

Kosmetikbranschen fasar nu ut MI i produkter som lämnas kvar ("stay on"), t.ex. hudkräm.

Anpassade regler för att inte överexponera för MI, methylisothiazolinone

Mot bakgrund av kommande reglering av MI, och risk för utvecklande av överkänslighet mot ämnet, anpassas nu reglerna med EU-förordning 1003/2014 för nr 39, MCI/MI så att det inte ska vara tillåtet att kombinera MCI/MI med MI och på så sätt få en osäker exponering av isothiazolinoner:

"...om en blandning av  methylchloroisothiazolinone (och) methylisothiazolinone används får inte methylisothiazolinone användas ensamt i samma produkt"

Övergångsregler

  • From 16 juli 2015 måste kosmetiska produkter som marknadsförs var i enlighet med detta regelverk.
  • From 16 april 2016 måste alla produkter som säljs till konsument och annan användare vara i enlighet med detta regelverk.

Läs EU-förordning 1003/2014