KTF position om aceton

KTF position om aceton

KTF uppmärksammar att media under den senaste tiden har skrivit om att aceton används som lösningsmedel vid användning av nätdroger, så kallad ”Spice”.

Aceton är en av de vanligaste kemikalierna

Aceton är en av de vanligaste kemikalierna i samhället och har otaliga användningsområden både inom industrin och för konsumentbruk.  Det är därför mycket svårt att begränsa tillgängligheten för allmänheten generellt. Däremot kan det vara lämpligt att tillfälligt och lokalt begränsa utbudet i butikerna då man misstänker missbruk av produkterna.

Alla måste arbeta gemensamt för att stävja missbruket

Polis, sociala myndigheter, skola, handlare, tillverkare, politiker, media och föräldrar, alla måste arbeta för att öka medvetenheten om problemet och på så sätt stävja missbruket. KTF bidrar med att informera och diskutera med dagligvaruhandelns aktörer om hur man bäst kan stävja missbruket och vilka åtgärder som är lämpliga i de olika situationerna. Dock bör fokus ligga på att begränsa tillgången av nätdrogerna och inte på att begränsa kemiska produkter som är avsedda för annan användning.

Om du märker att ungdomar köper onormalt stora mängder aceton:

  • I en akut situation bör man alltid informera sin butikspersonal om vad som pågår och undvika att sälja produkter till väldigt unga personer. Eventuellt tillfälligt ta bort berörda produkter från hyllorna medan myndigheter och föräldrar hanterar den akuta krisen. Vissa butiker inför en tillfällig 18-årsgräns.
  • Vill du lämna frågan vidare, kontakta närmaste skola, fritidsledare eller socialtjänsten. Även kommunens drogsamordnare eller polis är lämpliga att kontakta.

Läs hela position här.