Naturvårdsverket och Läkemedelsverket: parabener utgör ingen fara för miljön

Naturvårdsverket och Läkemedelsverket: parabener utgör ingen fara för miljön

KTF har under lång tid publicerat nyheter om vetenskapligt understödda beslut - inom EU och internationellt - för att tillåta parabener som säkra konserveringsmedel. Nu styrker Naturvårdsverkets rapport om screening i miljön ämnenas säkerhet. Säkerhet är här lika med att förekomsten av parabener i miljön är så låg att de inte skulle kunna orsaka hormonstörande effekter eller andra miljöstörande egenskaper. Säkerheten avseende hälsa, både allmänt och avseende hormonpåverkande egenskaper, är senast belagd genom sammanfattande vetenskapligt arbete av EU:s oberoende vetenskapskommitté för konsumentsäkerhet, SCCS.

I sin rapport Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker - Screening år 2000-2013 - En kunskapsöversikt, konstaterar Naturvårdsverket att Läkemedelsverket bedömer att parabener inte utgör en fara för miljön. Dessa ämnen "anses inte vara skadliga för miljön, de lagras till exempel inte upp i miljön utan bryts ner till ofarliga ämnen."

Läs mer på ktf.se, "Vill du veta mer?" om parabener