KTF stämmer kosmetikhandlaren Beauty Planet i Marknadsdomstolen

KTF stämmer kosmetikhandlaren Beauty Planet i Marknadsdomstolen

Beauty Planet är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Trots påpekanden från både KTF och flera av KTFs medlemsföretag har Beauty Planet fortsatt med försäljning av felmärkta varor samt osanna påståenden på sin hemsida. KTF har därför beslutat att stämma Beauty Planet i Marknadsdomstolen.

Konsumentskyddet åsidosätts

Vi finner det särskilt allvarligt att Beauty Planet säljer kosmetiska produkter som manipulerats för att de inte ska kunna utläsas när och var de tillverkats. Detta är inte bara i sig direkt olagligt. Det görs heller inte av en slump, utan för att dölja något. De kan vara stulna, felaktiga, av utgånget datum etc., men Beauty Planet vill i varje fall inte att de ska kunna identifieras.

Andra allvarliga brister hos Beauty Planet rör till exempel:

  • Felaktig märkning av brandfarliga produkter
  • Åsidosättande av Konsumentkreditlagen
  • Flera vilseledande påståenden om hur mycket konsumenten kan spara genom att handla på Beauty Planet

Konkurrens på lika villkor

Kosmetiska produkter omgärdas i dag av omfattande lagstiftning för att säkerställa ett starkt konsumentskydd. Att uppfylla dessa regelverk innebär påtagliga kostnader och administrativa bördor.

KTF representerar den seriösa branschen som sätter lagefterlevnad och konsumentskydd i det främsta rummet.

- Vi kan aldrig acceptera företag verksamma i vår bransch som systematiskt försöker kapa kostnader genom att bryta mot lagen och tulla på konsumentskyddet, säger Olof Holmer, VD på KTF.

KTF uppmanar fler att agera

De seriösa handlarna både i fysiska butiker på Internet dominerar i Sverige, men borde kunna göra mer för att särskilja sig från de som inte sköter sig. KTF hoppas också att den ansvariga myndigheten, Läkemedelsverket, ges resurser och befogenheter att granska hela marknaden, även den på Internet.

- Vi vill att alla berörda tar tag i dessa frågor, men det innebär inte att vi slutar här. Detta är ett långsiktigt projekt och vi är redan på gång att granska fler handlare, både butiker och internetsidor, avslutar Olof Holmer.

Läs den formella stämningsansökan