KTF stämmer kosmetikhandlaren Nordic Feel i Marknadsdomstolen

 

Nordic Feel är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Företaget bryter mot ett antal bestämmelser som är viktiga för konsumentens säkerhet. De säljer bland annat manipulerade och falskmärkta produkter samt åsidosätter konsumentkreditlagen.

 

Manipulerade och falskmärkta produkter

Vi finner det särskilt allvarligt att Nordic Feel säljer kosmetiska produkter som manipulerats och falskmärkts för att de inte ska kunna utläsas när och var de tillverkats. Detta är inte bara i sig direkt olagligt. Det görs heller inte av en slump, utan för att dölja något. De kan vara stulna, innehållet kan vara utbytt, produkterna kan vara utgångna etc., men Nordic Feel vill i varje fall inte att de ska kunna identifieras.

Andra allvarliga brister hos Nordic Feel rör till exempel:

  • Felaktig märkning av brandfarliga produkter
  • Åsidosättande av Konsumentkreditlagen
  • Varumärkesintrång

Konkurrens på lika villkor

Kosmetiska produkter omgärdas i dag av omfattande lagstiftning för att säkerställa ett starkt konsumentskydd. Att uppfylla dessa regelverk innebär påtagliga kostnader och administrativa bördor.

KTF representerar den seriösa branschen som sätter lagefterlevnad och konsumentskydd i det främsta rummet.

- Vi kan aldrig acceptera företag verksamma i vår bransch som systematiskt försöker kapa kostnader genom att bryta mot lagen och tulla på konsumentskyddet, säger Olof Holmer, VD på KTF.

KTF uppmanar fler att agera

De seriösa handlarna både i fysiska butiker och på Internet dominerar i Sverige, men borde kunna göra mer för att särskilja sig från de som inte sköter sig. KTF hoppas också att den ansvariga myndigheten, Läkemedelsverket, ges resurser och befogenheter att granska hela marknaden, även den på Internet.

- Vi vill att alla berörda tar tag i dessa frågor, men det innebär inte att vi slutar här. Detta är den andra anmälan av ett oseriöst företag vi gör och vi är redan på gång att granska fler handlare, både butiker och internetsidor, avslutar Olof Holmer.

Läs hela stämningsansökan här. Bilagorna kan laddas ner här.

KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, är branschföreningen för företag som levererar kosmetik och andra kemisk-tekniska artiklar på den svenska marknaden. En av förbundets hörnstenar är att tillse branschens lagefterlevnad. Förbundet har ca 130 medlemmar.

Presskontakt: Madelaine Nordstrand email: madelaine.nordstrand@ktf.se tel: +46 70-866 46 56

VD: Olof Holmer email: olof.holmer@ktf.se tel: +46 70-950 70 19