Plastpartiklar i kosmetik

 

Med anledning av att det skrivs i tidningar och visas inslag på TV om plastpartiklar i kosmetik, och att dessa hittas i Östersjön, vill KTF informera om våra tidigare skrivelser i frågan. Emellanåt är det väldigt onyanserat och många olika produkter lyfts fram som varandes ett problem.

Plastpartiklar av polyeten finns eller fanns i huvudsak i exfolierande så kallade scrub-krämer och är under avveckling, se denna information från KTF från juli 2014: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/mikroplaster/

Forskarna som ligger bakom studien är medvetna om detta, dock framgår det faktumet bara av lite mer djuplodande artiklar som denna från Ny Teknik http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3900031.ece