Brev från Nordic Feel rörande KTFs stämning i marknadsdomstolen och svar från KTF

 

Företaget Nordic Feel som KTF stämt i marknadsdomstolen har skrivit ett brev till KTFs medlemmar som enligt Nordic Feel ska gå ut till er i dag. Brevet kan läsas här.

KTF har följande kommentarer.

Nordic Feel menar att de vill ha ett möte med KTFs VD om stämningsansökan. KTFs VD har dock avböjt detta, då vi inte har något att framföra under pågående juridiska process.

Vidare menar de i brevet att de är ett seriöst företag. De skriver bland annat: ”Vi anser inte att vi gjort något fel”. Försäljning av manipulerade och falskmärkta produkter, varumärkesintrång och åsidosättande av konsumentkreditlagen är dock exempel på olagliga förfaranden som KTF lyfter upp i stämningsansökan mot Nordic Feel. Marknadsdomstolen får nu ta ställning till detta.

Nordic Feel skriver också att ”Vi har samlat på oss många exempel på att KTFs medlemmar agerar på precis samma sätt….exempelvis saknar en stor del av produkterna som KTFs medlemmar säljer i Sverige märkning på svenska.”

Det är en väsentlig skillnad på de tydliga lagbrott vi lyft upp i stämningsansökan och hur olika rättsliga akter ska tolkas. Frågan när svenska ska användas och vad som är svenska har utretts av KTF och det framgår av denna branschrekommendation.

Samtidigt har vi svårt att förstå vad Nordic Feel riktigt menar här. Är det deras uppfattning att de begår lagbrott, men att det inte spelar någon roll då ”alla gör det”? Ett sådant resonemang håller inte juridiskt.

KTFs uppfattning är att medlemskretsen gör sitt bästa för att följa gällande regler och i det fall Nordic Feel vill beivra eventuella felaktigheter hos någon part är det inget vi har synpunkter på.

Nordic Feel skriver också: ”KTF:s talan, som förefaller syfta till att försvåra laglig parallellimport,….” .

Vi har inga synpunkter på laglig parallellimport, den skiljer sig inte juridiskt från annan försäljning. Marknadsdomstolen får nu avgöra huruvida Nordic Feels agerande är lagligt eller ej.

Slutligen vill Nordic Feel att KTF instiftar ett råd angående ”fair internethandel av skönhet online”.

KTFs uppgift är dock inte att diktera hur marknaden ska fungera, det vore även tveksamt ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. KTFs ståndpunkt är att internethandel inte skiljer sig från annan handel och att ”fair” borde betyda att vara på rätt sida om lagen.