Käppalaförbundets reklamkampanj "Städa naturligt!": Öppet brev från KTF och IIH

 

Käppalaförbundet, som representerar 11 medlemskommuner anslutna till Käppalaverket, sprider i sin påkostade kampanj en rad missuppfattningar och vilseledande information på temat ”Städa naturligt!” och ”Kemikalier i avloppet, nej tack!”. I kampanjen rekommenderas användning av diverse livsmedel för rengöring – utan att nämna att livsmedlen också är eller består av kemikalier.

Med sin kampanj riktar Käppalaförbundet därmed kritik mot branschen, som står för tillverkning och marknadsföring av rengöringsprodukter enligt gällande lagstiftning, utan att först kontakta och presentera eventuella problem för branschen. Därför begär vi svar från Käppalaförbundet på en rad frågor om vilka problem Käppalaverket, som ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk, identifierat till följd av hushållens användning av rengöringsmedel.

Läs öppet brev från KTF och IIH till Käppalaförbundet.

Länkar till Käppalaförbundets kampanj och uttalanden:

  • Naturlig städning bra för avloppet och miljön >>
  • Städa naturligt >>
  • Naturliga städtips >>
  • Film Städa naturligt >>