KTF kommenterar artikel om solskyddsprodukter

 

KTF anser att Metro-artikeln (150529) har en konstig vinkel och en väldigt tendentiös rubrik på förstasidan (Solkräm kan öka risken för hudcancer) och ger därför följande kommentar:

I artikeln anser en hudläkare att solskyddsprodukter ger upphov till en falsk trygghet som i sin tur kan leda till en ökad exponering för UV-strålning. Detta i sin tur kan leda till ökad risk för att utveckla hudcancer. KTF delar helt uppfattningen att en ökad dos UV-strålning ökar risken för uppkomsten av hudcancer. Just därför anser KTF att det är viktigt att påminna om att det är viktigt att smörja in sig med solskyddsprodukter istället för att svartmåla dem. Det är vetenskapligt visat att solskyddsprodukter skyddar mot UV-strålning, det vill säga minskar dosen UV-strålning som når huden, och därmed minskar risken för hudcancer.

I artikeln förespeglas läsaren att Zinkoxid skulle vara ett av de 27 godkända UV-filtren och att solskyddsprodukter endast skulle skydda mot UVB-strålar, inget av detta stämmer. Nedan följer information från Läkemedelsverket angående solskyddsprodukter.

  • Tänk på att märkningen inte får antyda att produkten ger ett 100% skydd mot UV-strålning, eller att produkten räcker hela dagen.
  • Ett omdiskuterat UV-filter är zinkoxid. Detta ämne finns inte med i bilaga VI i förordning 1223/2009, vilket betyder att det inte får användas som UV-filter inom EU/EES.
  • UVA-skyddet ska uppgå till minst en tredjedel av SPF (Sun Protecting Factor).

KTF noterar att det finns särskilda märkningsregler för att motverka att konsumenten invaggas i falsk trygghet, att Zinkoxid inte är ett godkänt UV-filter och att UVA-skyddet är reglerat i kosmetikalagstiftningen.