All tillgänglig forskning säkerställer mineraloljor i kosmetiska produkter

 

All tillgänglig forskning säkerställer mineraloljor i kosmetiska produkter som används på, och exponerar huden. Det menar tyska BfR, institutet för riskbedömning.

Ett antal europeiska länder har förutom kontrollmyndigheter även expertkommittéer vilka vid sidan om EU-esxportkommittén SCCS gör egna riskbedömningar (säkerhetsvärderingar) m.m. utifrån tillgänglig vetenskaplig data. Exempel är tyska BfR och norska VKM, men tyvärr saknas en tydlig riskbedömningskommitté i Sverige (1). Deras arbete innebär förhoppningsvis att ytterligare vetenskapligt kritiska ögon riktas mot av EU m.fl. presenterade säkerhetsbedömningar, riktlinjer m.m. KTF välkomnar nya vetenskapliga rön och samlande riskbedömningar, eftersom dessa möjliggör ständiga produktförbättringar för konsumentens säkerhet, men ger även förtydligande vilket underlättar branschens arbete.

BrF: "Considering all available scientific evidence, health risks for consumers caused by the uptake of the mineral oils in cosmetics through the skin are unlikely from the BfR`s point of view. No effects on health attributable to the mineral oil components of cosmetic products have been reported up to now despite the fact that they have been in widespread use for many years..."

 

 

Direktlänk till hållningen från BrF

BrF:s listade frågor och svar om mineraloljor

1) fokus på forskning kring hälsorelaterade problem är dock stort i Sverige