Läkemedelsverket opponerar sig mot Forbrukerrådets kampanj mot solskyddsprodukter

 

Sydsvenskan har pratat med Gunnar Guzikowski på Läkemedelsverket om innehållet i solkrämer.

– Solkrämer är en väldigt viktig produktgrupp som skyddar oss. Att vara så kritisk som Forbrukerrådet är inte riktigt bra. Det vetenskapliga underlaget för det är svagt, inget tyder just nu på att nanopartiklar skulle vara farliga.

Inte heller de s.k. "hormonstörande ämnena" (1) tycker Gunnar Guzikowski att man ska oroa sig för eftersom mängderna är försvinnande små. Det bästa sättet att skydda barnen är att undvika att vara i solen mellan klockan 11 och 15 och att klä på dem tunna kläder som skyddar huden.

– Om man ändå måste vara i solen ska solskyddsprodukter användas rikligt, summerar Guzikowski

Läs artikeln

1) KTF menar att det är oerhört viktigt att notera att EU:s främsta vetenskapliga expertis på området, SCCS, menar att begreppet "hormonstörande" är osakligt. Mer eller mindre allt vi kommer i kontakt med kan påverka hormonnivåer. Hormonmodulerande är ett tydligare begrepp och används också t.ex. av t.ex. svenska Livsmedelsverket.

Ur vetenskplig rikhanteringssynvinkel är det relevant att veta om en ingrediens (eller flera) orsakar en oönskad effekt hos människan pga förändrad hormonaktivitet

Läs mer om solvårdsprodukter på KTF