SCCS opinion, remiss: 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate

 

Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 17 september, 2015

Förkortningar

Nu har SCCS publicerat sin opinion om det nya hårfärgämnet 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate.

Notera att detta hårfärgämne inte per definition är en del av de hårfärgämnen som bedöms under EU:s fastlagda strategi att bedöma hårfärgsämnen för att sedan skapa en positivlista (som en del av befintliga bilaga IV till EU-förordning 1223/2009. Se sid 176) Dock är avsikten med att lämna data till SCCS att ge möjlighet inkludera ämnet i nämnda bilaga om säkerhet kan påvisas.

Opinion är öppen för kommentarer fram till 17 september.

Summering: det nya hårfärgämnet 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate

  • SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger
  • övrigt: rent allmänt är ämnet ett måttligt starkt sensibiliserande ämne

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe har lämnat in underlaget för ämnet. 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate är tänkt att användas som hårfärgningskomponent ("precursor") i oxidativa hårfärger upp till 1,0 % ("on head")

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

KTF:s roll

Givetvis går det bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 10 september.

Övrigt

-

Fullständig information

Länk till aktuell opinion