SCCS opinion, remiss: HC Red No. 17

 

Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 25 september, 2015

Förkortningar

Nu har SCCS publicerat sin opinion om hårfärgämnet HC Red No. 17. Detta som en del av EU:s strategi att bedöma hårfärgsämnen för att sedan skapa en positivlista (som en del av befintliga bilaga IV till EU-förordning 1223/2009. Se sid 176) Opinion är öppen för kommentarer fram till 25 september.

Summering: hårfärgämnet HC Red No. 17, (ämnet är en tertiär amin (se nedan om nitroaminer)

  • SCCS: säkert upp till 0,5 % i icke-oxidativa hårfärger
  • Övrig användning: HC Red No. 17 är ett potentiellt sensibiliserande ämne. Ämnet ska inte användas tillsammans med sk nitroserande ämnen. Nitrosaminhalten ska vara under 50 ppb.

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

KTF:s roll

Givetvis går det bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 18 september.

Övrigt

-

Fullständig information

Länk till aktuell opinion