EU:s kosmetikaförordning - tekniska bilagor - uppdateras: UV-filtret 3-Benzylidene Camphor förbjudet från 18 februari, 2016

 

29 juli antogs EU-förordning 2015/1298. Förordningen anpassar tekniska bilagorna II och VI till förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Aktuella förändringar

Idag tillåtna UV-filtret 3-Benzylidene Camphor flyttas från bilaga VI (inom EU tillåtna UV-filter) till bilaga II (i kosmetiska produkter förbjudna ämnen). EU:s vetenskapliga kommitté,

SCCS, ombeds återkommande att säkerhetsvärdera både allmänna och specifika funktionsingredienser (UV-filter, färgämnen, konserveringsmedel) i kosmetiska produkter. Ändringen i villkoren för 3-Benzylidene Camphor är en del av detta arbete med att hålla kosmetiklagstiftningen uppdaterad utifrån de senaste forskningsrönen etc.

Datum att hålla reda på

Från och med den 18 februari 2016 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut och tillhandahållas på unionsmarknaden.

Bakgrund

Riskhanteringen, dvs att förbjuda ämnet är delvis baserad på EU:s vetenskapliga kommittés, SCCS, säkerhetsvärdering om 3-Benzylidene Camphor.

Läs 2015/1298