EU:s kosmetikaförordning – tekniska bilagor – uppdateras: nya hårfärger introduceras och regleras

 

20 juli antogs Europeiska kommissionens förordning 2015/1190. Förordningen anpassar teknisk bilaga III till förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Detta som en del av EU:s strategi att oberoende bedöma hårfärgsämnen för att i förlängningen skapa en positivlista (som en del av befintliga bilaga IV till 1223/2009. Tillsvidare regleras dessa ämnen i bilaga III (villkor) till nämnda förordning.

Introduktion av vissa hårfärgningsämnen i dels oxidationshårfärgningsmedel, dels i icke-oxidationshårfärgningsmedel

Vid användning som hårfärgningsämne i oxidationshårfärgsmedel introduceras kraven om märkning av blandningsförhållande samt de utökade kraven om varningsmärkning. Vidare definieras maximal halt.

För användning av vissa av dessa ämnen som hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel definieras maximal halt samt krav för att undvika nitroserande system.

Läs detaljer i 2015/1190

Genomförande

Reglerna om innehåll och märkning för de nya ämnena gäller från och med 10 augusti, 2015.