Bildäck stora källan till mikroplaster i haven

 

Läs om den svenska kosmetikbranschens utfasning av mikroplaster

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och ge förslag på åtgärder för att begränsa utsläppen av mikroplaster i haven. En sådan kartläggning gjordes redan förra året av det norska Miljødirektoratet, som konstaterar att bildäck är den överlägset största källan till mikroplaster i havet.

Enligt studien bildas cirka 8 000 ton mikroplast årligen i Norge och av denna mängd kommer 2 500 ton från bildäck. Bara cirka 4 ton mikroplaster kommer från kosmetika, en utsläppskälla som svenska Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att granska. Enligt branschorganisationen Ikem kan slutsatserna om bildäck ställa ett antal frågor kring biltillverkarnas däckproduktion.

– Att det fokuserats mycket på mikroplaster från kosmetika handlar mycket om att det är lättare att substituera bort mikroplaster från kosmetika än från bildäck, säger Pontus Alm, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på Ikem, till MiljöRapporten.

Hittills har det inte förts någon stor debatt om mikroplaster från bildäck. När biltillverkare gör sina gummiblandningar måste frågan om mikroplaster enligt Pontus Alm balanseras mot andra frågor som exempelvis bromssträckor och bränsleförbrukning. Men frågan om mikroplaster kan komma att få större tyngd i däckproduktionen när de här resultaten får spridning, tror han.

Källa: Miljörapporten Direkt