SCCS opinion, remiss: 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate - hårfärgämne

 

Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 23 oktober, 2015

Förkortningar

Nu har SCCS publicerat sin opinion om hårfärgämnet 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate. Detta som en del av EU:s strategi att bedöma hårfärgsämnen för att sedan skapa en positivlista (som en del av befintliga bilaga IV till EU-förordning 1223/2009. Se sid 176)

Opinion är öppen för kommentarer fram till 28 oktober.

Summering: 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate, hårfärgämne och övrig användning.

  • SCCS: säkert upp till 0,5 % i oxidativa hårfärger
  • övrigt: rent allmänt är ämnet ett måttligt starkt sensibiliserande ämne

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe har lämnat in underlaget för säkerhetsvärdering av ämnet.

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

KTF:s roll

Givetvis går det bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 21 oktober.

Övrigt

-

Fullständig information

Länk till aktuell opinion