KTF ser ingen anledning att ifrågasätta SCCS:s bedömning av cykliska silikoner. Silikoner är säkra

KTF noterar att SVT idag rapporterar om Apoteket ABs utfasningsarbete av cykliska silikoner. KTF menar dock, precis som EUs vetenskapliga kommitté SCCS, att de silikoner som används i dag är säkra.

Cykliska silikoner nyligen bedömda som säkra*

I mars i år kom EUs vetenskaplig kommitté, SCCS med en bedömning* av den vanligast använda cykliska silikonen Cyclopentasiloxane. De bedömer att den är säker för användning i de flesta kosmetiska produkter, undantaget är höga koncentrationer (85-92%) i kroppslotion och spray-produkter. Apoteket hänvisar synbarligen också till denna bedömning, men drar andra slutsatser.

Liknande ämnen behöver inte ha lika egenskaper

Apoteket AB verkar mena att de olika cykliska silikonerna liknar varandra och att man kan anta att även Cyclopentasiloxane har vissa negativa egenskaper som konstaterats hos andra silikoner. Detta är en rimlig tanke, men det bör då beaktas att denna typ av så kallat analogiresonemang knappast är okänt för SCCS och de menar uppenbarligen att det inte är tillämpligt här.  Det finns nämligen också många exempel där till synes liknande ämnen har helt olika egenskaper. Ibland räcker det med att spegelvända en molekyl för att ge den nya egenskaper.

Mer kunskap är vägen framåt

KTF menar att Apoteket AB är onödigt försiktiga kring cykliska silikoner. KTF följer noggrant vidare forskning om dessa ämnen. Mer kunskap är oftast bästa sättet att överbrygga olika uppfattningar i vetenskapliga frågor.

* SCCS rapport

För ytterligare information; kontakta Olof Holmer 070-950 70 19 eller olof.holmer@ktf.se