Biocidseminarium den 4 november: Preliminärt program klart

 

Kansliets branschföreningar arrangerar i samarbete med IKEM och Kemikalieinspektionen ett biocidseminarium i Näringslivets Hus den 4 november. Planeringen av seminariet pågår, men det kommer att ta upp godkännandeprocessen, letter of access, biocidproduktfamilj, artikel 95 och in situ-genererade biocider. Konkurrensaspekter kring samarbete mellan företag i branschen kommer också att diskuteras. Föredragshållare är bland annat Kemikalieinspektionen och advokat Bobby Arash, vod lode advokat ab.

Preliminärt program.

Anmälan sker via IKEMs webbplats >>