Kosmetikbranschen fasar ut mikroplaster

 

Det pågår ett intensivt utfasningsarbete för att ersätta mikroplaster i kosmetiska produkter.

KTF:s medlemsenkät som genomfördes 2014 gav följande slutsats:

Mikroplasterna kommer nästan inte att finnas på den svenska marknaden efter 2015 och senast 2017 kommer de i princip att vara helt utfasade. I framtidens scrub-produkter kommer istället polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer att användas för att uppnå den exfolierande effekten.

Läs mer på ktf.se