ICA-kuriren bloggar: svepande svartmålningar av kosmetiska produkter

 

KTF kritiserar ICA-kuriren för sammelsurium av svepande tyckanden och svartmålningar av kosmetiska produkter:

"KTF har inga invändningar mot att det köps ekologiska produkter, men vi är måna om faktabaserad info samt lutor oss som branschförening tungt mot markandsföringslagen och EU:s förordning om marknadsföringspåståenden för kosmetiska produkter.

Får KTF fråga vem som granskar dessa texter? Utöver att journalistiskt/språkligt vara bristfällig är artikeln ett sammelsurium av svepande tyckanden och svartmålningar - bara för att man kan skriva namnet på en ingrediens så är man inte kompetent nog att uttala sig om risker med den. Jag vet helt enkelt inte var jag ska börja min kritik...

- har någon funderat på varför man konserverar konsumentprodukter? Har någon funderat på om det finns "en kemi" eller olika grader av "fin/god eller ful/ond kemi"? Är allt farligt och är allt en risk?

Ser fram emot en diskussion och gärna möjlighet att informera om hur dessa produkter regleras och vilka friheter man kan ta sig som marknadsförare av kosmetiska produkter. Givetvis har ni journalistisk frihet, men det är kanske bra om man i så fall är kritisk mot kosmetiska produkter på något slags stabil grund."

Ytterligare ett bra argument från en av er medlemmar: - hur är det då med innehållet av diverse allergena parfymämnen i dessa eko-deos?...

En helt central fråga eftersom kontaktallergi till skillnad från mycket brus i media är en relevant, riskrelaterad fråga om kosmetiska produkter. Sedan kan man givetvis subjektivt ha åsikter om frekvensen hos befolkningen är att betrakta som icke alarmerande eller mer oroande.