Vi tar initiativ för hållbar palmolja i kemisk-tekniska produkter

Leverantörer, tillverkare och detaljhandel går nu samman i ett gemensamt initiativ som möjliggör en långsiktig omställning till mer hållbart producerad, certifierad och spårbar palmolja i såväl kosmetika och hygienprodukter som tvätt- och rengöringsprodukter.

Genom initiativet vill vi bidra till en ökad användning av ansvarsfullt producerad och certifierad palmolja och palmkärnolja, en ökad spårbarhet i råvaruledet och till att efterfrågan på ansvarsfullt producerad palmolja ökar.

Svensk detaljhandel, leverantörer och tillverkare har aktivt och gemensamt arbetat för att få till detta initiativ som på sikt innebär en omställning till mer hållbart producerad palmolja enligt RSPOs (Roundtable for Sustainable Palm Oil) principer (eller motsvarande) för hållbar odling och produktion av palmolja. Deltagarna i initiativet åtar sig att säkerställa att minst 90% av den palmolja som används ska vara hållbart producerad senast år 2020. Genom spridning av initiativet är ambitionen att täcka större delen av använd palmolja på den svenska marknaden för kosmetik-, hygien- och rengöringsprodukter.

- Detaljhandeln inom både kosmetik och dagligvaror är de som varit mest drivande i detta projekt. Vår roll som branschförening har varit att koordinera alla olika viljor så att vi får till ett system som gör det möjligt för alla leverantörer, stora som små, att ansluta sig, säger KTFs VD Olof Holmer.

Hållbar palmolja måste bli norm

Palmolja kommer från den så kallade oljepalmen som odlas i länder med varmt klimat. Indonesien och Malaysia står för cirka 85% av den globala palmoljeproduktionen. Ca 4,5 miljoner personer har palmolja som sin huvudsakliga inkomstkälla i Sydostasien. Den globala efterfrågan på palmolja ökar och palmolja i olika former används numera i en rad olika sammanhang och ersätter i allt större utsträckning petroleumbaserade råvaror. Rätt odlad är oljepalmen antagligen en av de mest resurseffektiva sätten att få tillgång till vegetabiliska oljor, eftersom avkastningen är ca 5 gånger högre per odlad hektar än andra jämförbara grödor. Tyvärr förekommer det dock odling som inte kan kallas hållbar då den åsidosätter viktiga naturvärden och mänskliga rättigheter.

Det är sällan som ren palmolja eller palmkärnolja används i kosmetik och rengöringsprodukter. Den största användningen utgörs istället av olika derivat där oljan blivit modifierad till en rad andra ämnen med andra funktioner. Detta gör omställningen mer komplex eftersom närmare kännedom om ursprung normalt inte finns tillgänglig på marknaden för dessa ämnen.

- Det är viktigt att handel och leverantörer i Sverige visar vägen och driver användningen av palmolja i en mer ansvarsfull riktning. Vi välkomnar bredast möjliga uppslutning kring initiativet och det ska bli väldigt spännande att se hur många vi kan få med oss, säger initiativets ordförande Malin Bjurvald.

Initiativet är framarbetat av bolag inom detaljhandel och leverantörer av kemisktekniska produkter i Sverige (se nästa sida). Ordförande är KICKS Sustainability Manager Malin Bjurvald och sekreterare KTFs VD Olof Holmer.

För ytterligare information:

Malin Bjurvald Mobil: 070-081 90 36 E-post: malin.bjurvald@kicks.se

Olof Holmer Tel: 08-783 82 43 Mobil: 070-950 70 19 E -post: olof.holmer@ktf.se

Se även http://ktf.se/vill-du-veta-mer/palm-oil/ för mer information om projektet.

Personer från följande företag och organisationer har varit med i arbetsgruppen:

ICA

Coop

L’Oréal Sverige

Axfood

Unilever Sverige

Åhléns

Svensk Dagligvaruhandel

Cederroth

Kicks

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF

Oriflame Cosmetics

Colgate-Palmolive i Sverige

Axfoundation