Cosmetics Europe, rekommenderar nu också utfasning av mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av

 

21 oktober, 2015

KTF informerar här om att vår europeiska branschförening Cosmetics Europe har beslutat att anta en rekommendation om att fasa ut mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av. Detta för att sända en stark signal till hela branschen (också till företag som inte är medlemmar i Cosmetics Europe, eller i Sverige KTF) om utfasning av mikroplast i kosmetiska produkter, trots:

  • bevisligen mycket litet bidrag från kosmetiska produkter till förekomsten av mikroplast i havsmiljön, och
  • att flertalet företag redan har fasat ut, eller håller på att fasa ut mikroplast

 

KTF har haft frågan på sin agenda i flera år och konstaterar att mikroplast ska vara utfasat ur medlemmarnas produkter senast 2017. (KTF:s enkät om ev användning och utfasning av mikroplast)

 

 

Cosmetics Europes rekommendation

"In view of the public concerns expressed over plastic debris in the marine environment, and given the availability of alternative materials, Cosmetics Europe recommends its membership to discontinue, in wash-off cosmetic products placed on the market as of 2020: The use of synthetic, solid plastic particles used for exfoliating and cleansing that are non-biodegradable in the marine environment."

Med hänsyn till små och mellanstora företag (SME), som eventuellt inte har påbörjat utfasning ännu, är deadline för rekommendationen att gälla fullt ut satt till 2020.

För att säkra internationell samordning om användningen av mikroplast i kosmetiska produkter har Cosmetics Europe också tät kontakt med övriga internationella branscheföreningar, här Personal Care Products Council (PCPC) i USA och Canadian Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CCTFA).

Om du har frågor eller kommentarer, vänligen kontakta Peter Jansson eller Olof Holmer