KTF vägleder om hållbarhetsmärkning

 

KTF tar regelbundet upp frågor om olika detaljer i regelverk om något slags oklarhet visas råda. Kan du redan allt behöver du inte läsa vidare.

Hållbarhetsmärkning - vad gäller?

För produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader räcker det med att använda öppen burk-symbolen som återfinns i kosmetikaförordningens bilaga VII, punkt 2. Symbolen ska kompletteras med tidsangivelse uttryckt i månader (praxis är att ange antal månader följt av "M", till exempel "24M") och/eller år som anger hur länge efter öppnandet som produkten är hållbar.

För produkter vars hållbarhet understiger 30 månader finns två alternativ:

  1. Antingen skriver man ”Bäst före utgången av” följt av datum för kortaste hållbarhetstid angivet enligt något av följande alternativ: månad-år; dag-månad-år
  2. Eller så använder man ”timglaset”, symbolen i kosmetikaförordningens bilaga VII, punkt 3, följt av datum för kortaste hållbarhetstid angivet enligt något av följande alternativ: månad-år; dag-månad-år

Det finns ingen regulatorisk begränsning över antalet språk som man kan använda parallellt i hållbarhetsmärkningen. Det blir nog snarast en estetisk begränsning för den som vill använda många språk enligt ”Bäst före utgången av/Best before… etc.

En praktisk rekommendation till den som vill ha en fungerande och utrymmeseffektiv hållbarhetsmärkning i olika länder är att använda timglassymbolen följt av månad och år.