Sverige och REACH Up för bättre kontroll av bland annat produkter och varor importerade till EU

 

Tillsammans med åtta EU-länder samt Norge ska Sverige nu jobba för att skärpa kemikalielagstiftningen Reach. Gruppen av länder som kallar sig Reach Up ska framförallt rikta in sig på fem områden. Det handlar om bättre kontroll över så kallade särskilt farliga ämnen, hårdare regler för att registrera ämnen under Reach, ämnen som importeras till EU, hormonstörande ämnen samt nanomaterial. ”Det kan inte vara rätt att man i EU säljer vidare en tv från Kina som innehåller särskilt farliga ämnen, alltså ämnen som europeiska företag inte får använda eller kräver ett särskilt tillstånd för. Det ska vi ändra på. Producenter utanför EU ska leva upp till samma krav som vi ställer här”, sade Danmarks miljö- och matminister när Reach Up presenterades i veckan. Länderna som ingår i Reach Up är Sverige, Danmark, Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Luxemburg och Norge.

Red:s kom: KTF välkomnar att den troligtvis betydande "importen av miljöproblematik" från tredje land stävjas. En del av de europeiska branschföreningarnas arbete går ut på att exportera säkerhetstänkande och "bra regelverk" till andra delar av världen.