Flertal fel om deodoranter i Metro: KTF önskar rättelse

 

Metro har bekräftat (kl 09:20, samt 10:10, samt 10:34) att de kommer att införa rättelser (på webb)

KTF reagerar på uppenbara felaktigheter i Metros artikel och önskar därför en omedelbar rättelse.

 

Parabener inte förbjudna - snarare tillåtna och önskvärda för konsumentens säkerhet

Metro skriver bl.a.: "Förbudet (läs: mot parabener) utfärdades inom EU 2014 eftersom de...."

Detta är direkt fel - parabener, eller snarare fyra parabener (metyl-, etyl-, propyl-, butyl-) är atkivt tillåtna att använda som konserveringsmedel inom EU. De är dessutom bland de konserveringsmedel som har lägst allergipotential. De är vidare utredda för säkerhet avseende just hormonmodulerande egenskaper, här av EU:s oberoende vetenskapliga kommitté SCCS.

Vi finner det oerhört olyckligt att just denna grupp av kemiska ämnen - konserveringsmedel, nödvändiga för konsumentens säkerhet (alternativet är mikrobiell tillväxt i produkterna) svartmålas gång på gång. Speciellt gäller detta parabener eftersom de just har goda konserverande egenskaper, men även är lätt nedbrytbara i miljön samt som sagt har låg potential att orsaka kontaktallergi.

Vi måste förvänta oss att journalister har förmåga till research innan man "hittar på" nyheter. KTF, och är vi övertygade om även Läkemedelsverket, är mycket mån om att hjälpa till med bakgrundsfakta. Väl där kan den så kallade "journalistiska friheten" ta vid, men inte innan.

Läs mer om parabener på ktf.se

 

Fel om aluminiumsalter

KTF tror att Metro har missuppfattat eventuell information från Läkemedelsverket - Metro skriver "Enligt Läkemedelsverket saknas forskning för säkerhetsbedömning"

För det första, trots KTF:s expertkunskap förstår vi inte vad detta betyder:

1) antingen saknas det forskning (antar att Metro menar i vetenskapliga tidskrifter publicerad forskning - företagen kan givetvis ha egna studier som inte är publicerade. De har i så fall lägre status än publicerat material, men kan ändå vara relevanta), eller 2) så har företagen inte genomfört obligatorisk säkerhetsbedömning, dvs i så fall agerat olagligt

- Vilket avses i Metros artikel ?

Alla som marknadsför kosmetiska produkter på den inre marknaden är enligt lag skyldiga att genomföra säkerhetsvärdering om ingredienser och slutprodukt, samt att dokumentera detta så att tex Läkemedelsverket kan bedöma riktigheten i slutsatser som dras i säkerhetsvärderingen (Cosmetic Product Safety Report är den antagna termen)

 

Vidare om andra fel - inga mikroplaster eller triclosan i tandkräm på den svenska markanden från KTF:s medlemmar

KTF kan också konstatera att tandkräm, på bilden en Colgate-produkt, på den svenska marknaden inte innehåller mikroplaster.

Läs gärna om KTF:s hållning om mikroplast

Metro skriver "Ytterligare ett debatterat ämne är triclosan som är ett bakteriedödande ämne som tillsätts i bland annat i tandkrämer och deodoranter."

Detta är fel - triclosan används inte i tandkräm på den svenska markanden Ingrediensen är visserligen tillåtet i EU:s regelverk, men verklighetsbilden är en annan! Användningen är enligt KTF.s kunskap mycket låg även i deodoranter även om ingrediensen kan förekomma.

 

Så många fel kan det bli i en kort artikel med bristfällig research - KTF vill att branschen ska granskas, ofta och intensivt, men det är bra om det görs utifrån kunskap.