Viktigt! 9:e reviderade upplagan av SCCS Notes of Guidance öppen för kommentarer

 

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) har publicerat 9:e reviderade upplagan av "Notes of Guidance" (vägledning) på SCCS:s webbsida och dokumentet är öppet för kommentarer fram till 8 januari, 2016. Dokumentet är ett av de helt centrala för vår bransch för vägledning om säkerhetsvärdering.

“Notes of Guidance for Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation by the SCCS” är ett dokument som skapats av SCCS:s medlemmar och innehåller relevant information om de olika aspekterna av testning och säkerhetsbedömning av ämnen i kosmetiska produkter i Europa.

Dokumentet är utformat för att ge vägledning till myndigheter och kosmetikbranschen för att tillse harmoniserad efterlevnad med den nuvarande EU-lagstiftningen om kosmetiska produkter. Den senaste upplagan publicerades 2012. Sedan dess har flera tillägg (addenda), hållningar (opinions) och promemorier (memoranda) av betydelse för innehållet i denna vägledning lagts till och dessa utgör grunden till det nya SCCS-dokumentet.

KTF:s moderorganisation i EU, Cosmetics Europe, genomför nu en noggrann genomgång av dokumentet och kommer att presentera detta för sina medlemmar, bland andra KTF. Detta kommer att meddelas KTF:s medlemmar längre fram genom mig/KTF.