Viktigt! Zinkoxid - UV-filterreglering antagen av EU:s ansvariga myndigheter

 

KTF har genom Cosmetics Europe fått information om att föreslagen reglering för att lägga till (INCI-namn) zinc oxide och zinc oxide (nano) till bilaga VI till EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter formellt har antagits av medlemsstaterna vid Europeiska kommissionens möte i "Standing Committee", den 22 oktober, 2015.

KTF antar att det nu kommer att följa en period på några månader tills lagtexten är klar för publicering i EU:s officiella tidning. Efter publicering följer en period om ytterligare 20 dagar innan regelanpassningen träder ikraft. Först då kan produkter som innehåller zinkoxid som UV-filter regalt marknadsföras på den inre marknaden. 

Red:s kom: detta är ett stort steg, efter en "långbänk" inom EU-kommissionen, att addera ytterligare ett fysikaliskt UV-filter (läs: både i nano- och större storlek) till listan över inom EU tillåtna UV-filter. Zinkoxid är väl beprövat på andra marknader, skyddar brett i UV-spektrat (speciellt i nanoform), har goda kosmetiska egenskaper (speciellt i nanoform).

Notera att den säkerhetsvärdering som ligger bakom lagförslaget, och som genomförts av oberoende expertkommittén SCCS, inkluderar bedömning av zinkoxid i nanoform (även om det står ovan är det viktigt att påpeka detta). Det är rimligt att tro att lagförslaget kommer att innehålla en passus avseende sprejapplikationer - notera dock att detta inte är lika med förbud för dessa utan avser riskhantering (risken är avhängig produkttyp och tänkt exponering).

Läs mer om solvård på ktf.se