Parfymingredienser är för tillverkaren som andra ingredienser - de ska vara säkra och helst inte för dyra

 

SvD.se har publicerat en artikel om animaliska råvaror i olika produkter. Parfym är en liten del av artikeln. KTF vill dock att läsaren ska ha korrekt bakgrundsinformation, och ger därför här en något mer nyanserad bild.

Ingredienser ska vara säkra och helst inte för dyra

De centrala kravet i regelverket om kosmetiska produkter, EU:s förordning 1223/2009, är att ingredienser (och produkter de finns i) ska vara dokumenterat säkra för användaren. Säker betyder enkelt uttryckt: kända inneboende egenskaper hos ingredienser + känd exponering + var appliceras produkten = får inte orsaka ohälsa vid normal och förutsebar användning. För tydlighet kan man jämföra att schamponera sig några gånger i veckan med att smörja in sig med schampo flera gånger om dagen - den ena användningen är säker, den andra troligen inte.

Läs mer om säkerhet och kosmetiska produkter

För tillverkaren är det ett krav på säkerhet. Att använda animaliska ingredienser kan vara tveksamt ur flera aspekter även om det visst kan vara lagligt: företagets etiska m.m. policy, kommunikation till konsument etc ska beaktas. Förutom säkerhetskravet och företagets policy är det önskvärt om ingredienserna inte är för dyra.

Att använda animaliska ingredienser istället för syntetiska (kemisk renhet) ingredienser har troligen minustecken framför alla ovan nämnda parametrar, dvs det är rimligt att tro att användningen av animaliska råvaror inom kosmetikbranschen är liten.