KTF anmäler Apoteket AB till Reklamombudsmannen, RO

KTF har gått in med en anmälan till Reklamombudsmannen rörande Apoteket ABs reklamkampanjer om farorna med cykliska silikoner. Bakgrunden till anmälan är att KTF menar att Apoteket ABs kampanjer inte är vederhäftiga och spelar på konsumentens rädsla, samt att de misskrediterar konkurrerande företag och produkter.

Anmälan