KTF informerar P4 Kalmar och Länsstyrelsen om utfasningen av mikropartiklar av plast

 

Det är populärt hos kommuner, länsstyrelser och media att prata om mikropartiklar av plast, och ofta i kombination med produkter för personlig hygien och kosmetik. KTF välkomnar debatten, men tyvärr saknar dessa aktörer ofta kännedom om att mikropartiklar av plast redan i stor utsträckning redan fasats ut eller är under utfasning, samt att användningen aldrig varit betydande i relation till andra källor.

KTF har idag informerat P4 Kalmar och Länsstyrelsen.

Läs mer om utfasning av mikropartiklar av plast