Nya rekommendationer för dem som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier

 

KTF:s anmärkning: KTF höll i förra veckan utbildning i marknadsföring och reklam för kosmetiska produkter. Då inte alla medlemmar var på plats är vi måna om att budskapet ändå når er alla - ja givetvis att det når precis alla som jobbar med dessa frågor! Nedan finner du viktig information från Sveriges Annonsörer.

Läs gärna också mer om utbildningsdagen på ktf.se (för KTF:s medlemmar)

Att som annonsör knyta an till bloggande opinionsbildare för olika samarbeten i sociala kanaler blir allt vanligare. Att kommunicera genom tredje part har dock uppmärksammats för att förvirra läsare i vad som är reklam och vad som är pr. För att förenkla och förtydliga vad som gäller för de som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier, har Sveriges Annonsörers mediekommitté för pr utformat nya rekommendationer.

Konsumentverket gick i veckan ut med ett pressmeddelande och berättade att Konsumentombudsmännen i de nordiska länderna har enats om att samordna sina insatser mot dold reklam i sociala medier. Efter sommaren kommer jurister från hela norden att samlas för att utarbeta ett gemensamt förhållningssätt i frågan.

Sveriges Annonsörs mediekommitté för pr har i samråd med Reklamombudsmannen tagit fram riktlinjer på området och kan idag presentera sina rekommendationer för hur företag bör förhålla sig till opinionsbildare i sociala medier – oavsett kanal.

Syftet med rekommendationerna är att på ett pedagogiskt och övergripande sätt sprida kunskap rörande det regelverk som gäller till företag och annonsörer som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier, samt främja ett gott och etiskt samarbete mellan annonsör och opinionsbildare.

Den övergripande hållningen i rekommendationerna är att företag som arbetar med pr, och kommunicerar via tredje part, bör arbeta med opinionsbildare i sociala medier precis som i traditionella medier. Rekommendationerna understryker att många bloggare och andra opinionsbildare i sociala medier är unga och inte har samma utbildning som journalister, vilket betyder att företag har ett särskilt ansvar att se till att marknadskommunikationen inte strider mot marknadsföringslagen eller Internationella Handelskammarens (ICC) regler för Reklam och Marknadskommunikation.

– ”Unga bloggare och opinionsbildare känner många gånger inte till pressetiska eller marknadsrättsliga regler. Det är därför upp till annonsören att se till att bloggaren också är införstådd med vilka regler som gäller för betalda samarbeten. Om bloggaren är omyndig rekommenderar vi att kontakt tas med vårdnadshavare”, säger Maria Mossenberg, kommunikationschef på L’Òreal tillika ordförande för Sveriges Annonsörers kommitté för pr.

I rekommendationerna framgår också vikten av annonsmärkning. Om man som annonsör ingår i ett samarbete med en opinionsbildare så ska man annonsmärka samarbetet med en text där det omedelbart framgår att det är ett samarbete och vem annonsören är.

– ”Det är okej med samarbeten. Men det är annonsörernas ansvar att annonsmärka inlägget om det rör sig om ett betalt samarbete, så att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om en produkt eller tjänst. Ingen tjänar på att trovärdigheten i bloggar och andra sociala kanaler minimeras och det riskerar också att reflektera tillbaka på annonsörens varumärke”, säger Maria Mossenberg.

Rekommendationerna finns bifogat i pressrealeasen och att ladda ner på http://www.annons.se/kommitten-pr

 

Om Sveriges Annonsörers kommitté för pr

Sveriges Annonsörers kommitté för pr har till syfte att förklara och utveckla pr som arbetssätt och därmed uppnå effektivare kommunikation. Kommitténs arbete är i första hand inriktat på att uppmuntra, driva och främja utvecklingen av en branschgemensam mätmetod. Kommitténs arbete sker utifrån ett annonsörsperspektiv och leds av ordförande Maria Mossenberg.

Kontakt:

Maria Mossenberg PR & Corporate Communications Manager, L’Oréal / Ordförande för Sveriges Annonsörers mediekommitté för pr 0765 365 269 maria.mossenberg@loreal.com

Niklas Briselius Förbundsjurist, Sveriges Annonsörer 08-545 252 36 niklas.briselius@annons.se

Om Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se