Konserveringsmedlet PHMB kan användas säkert

Kosmetiska produkters hälsoegenskaper regleras via en egen förordning med mycket starkt fokus på hälsa för användaren – förordningen förbjuder inte konserveringsmedlet PHMB utan listar det däremot som tillåtet att använda. EU:s högsta vetenskapliga expertkommitté menar också att säker användning av ämnet kan fastställas. Kosmetikbranschen delar expertkommitténs hållning och samarbetar med Europakommissionen för att bidra till den slutliga regleringen av ämnet.

Bakgrund

Polyhexamethylene biguanide, vanligtvis förkortat PHMB, har använts som konserveringsmedel i kosmetiska produkter sedan 25 år tillbaka. Det återfinns också i kosmetikalagstiftningens lista över tillåtna konserveringsmedel. Maximalt 0,3% får användas i färdig produkt. Ämnet används för att konservera och därmed säkerställa till exempel rengöringsprodukter för ansiktet och hårvårdsprodukter.

Att PHMB diskuteras idag beror på att det i kemikalielagstiftningen klassificeras som så kallat CMR-ämne. Kemikalielagstiftningen tar inte hänsyn till användning i kosmetiska produkter. CMR-ämnen är sällsynta i kosmetiska produkter, men får användas om de kan visas ha en tydlig säkerhet där.

Inga hälsorisker med PHMB i kosmetiska produkter

Det är viktigt att betona att det inte finns några påvisade hälsosäkerhetsrelaterade problem med PHMB i kosmetiska produkter. Om sådana påvisas får produkten inte säljas. Diskussionen tar istället sin grund i hur en klassificering i kemikalielagstiftningen påverkar användningen i kosmetiska produkter.

Kosmetikbranschens ansvar att sälja säkra produkter

Vår högsta prioritet är att tillhandahålla säkra produkter till konsumenterna. Detta är också ett centralt krav i den EU-förordningen som reglerar kosmetiska produkter. Alla produkter måste därför också genomgå en rigorös säkerhetsvärdering innan de får säljas. Detta gäller naturligtvis också eventuella CMR-ämnen i produkterna och givetvis också PHMB.

Speciellt konserveringsmedel spelar en mycket viktig roll när det gäller kosmetiska produkter, eftersom de tydligt bidrar till just detta. Konserveringsmedel garanterar att produkterna kan hålla över tid och inte drabbas av tillväxt av skadliga bakterier, jäst eller mögel, vilka kan utgöra en hälsorisk för användaren. PHMB är ett av ett sextiotal konserveringsmedel som genom regelverket för kosmetiska produkter är tillåtet att använda, och endast dessa får användas. PHMB är ett konserveringsmedel med unika egenskaper och har använts på ett säkert sätt i mer än 25 år.

Fortsatt samarbete med EU-kommissionen

Kosmetikbranschen är övertygad om att säker nivå för PHMB kan fastställas. Diskussionerna kommer därför att fortsätta med EU-kommissionen, vilken själv söker rättsligt klargörande om hur kosmetikaförordningen står i förhållande till kemikalielagstiftningens klassificeringar. Under tiden sammanfattar och delar kosmetikbranschen ytterligare säkerhetsdata med EU-kommissionen och expertkommittén SCCS för att klargöra situationen.

KTF menar att PHMB fortsatt kan användas i kosmetiska produkter och att konsumenten kan känna sig trygg mot bakgrund av de omfattande krav som åligger tillverkare av kosmetiska produkter.

Länkar

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter