Expressen spekulativ om så kallade "farliga" deodoranter

KTF noterar att Expressen länkar vidare från ett ärende om deodoranter i Danmark.

KTF delar dock den ansvariga myndighetens, Läkemedelsverket, uttalande:

  • Inga bekräftade risker har visats - Kosmetiklagstiftningens måttstock är säkerhet, det vill säga produkterna ska inte orsaka risker vid normal användning.
    • Man bör skilja mellan fara (som i Expressen-artikeln) och risk (salt, natriumklorid, är farligt i större mängd - men en mindre mängd per dag både kan och bör användas). Att förvänta sig fri från faroegenskaper är inte rimligt eftersom även vatten har faroegenskaper (att till exempel dricka över 5-6 liter vatten leder till döden)
  • Man bör inte slentrianmässigt hävda "hormonstörande" - det möjliggör inte för konsumenten att göra medvetna val (notera: företag lyder under marknadsföringslagen, media behöver inte förhålla sig till denna):
    • Kriterier saknas: dels finns inga fastlagda kriterier, varken i Sverige eller på EU-nivå, om vad som är hormonpåverkande,
    • Skilj mellan fara och risk: dels måste man skilja mellan hormonpåverkande (bekräftat oönskad effekt hos människor och miljö) och möjligen hormonpåverkande - nästan allt i vår omgivning påverkar i viss mån våra hormonsystem
  • EU:s kosmetikaförordning, vilken alla tillverkare och leverantörer givetvis SKA följa, har som sitt centrala krav: produkten ska vara dokumenterat säker vid normal användning

KTF beklagar om artikeln omotiverat har skrämt människor. Tillverkare har fullt ansvar för produkternas säkerhet. Mot bakgrund av det strikta regelverket som gäller för tillverkare och produkter kan konsumenten känna sig trygg

Expressens artikel