KTF om mikroplast: vi vill se verkliga miljövinster istället för symboliska nationella avvikelser

I dagarna diskuteras att från den svenska regeringen eventuellt presentera ett förslag om nationellt förbud mot dessa ingredienser i kosmetiska produkter. Miljödepartementet har uppdragit åt Kemikalieinspektionen att utreda möjligheten att ta fram ett förslag om förbud.

Ny Teknik har idag också publicerat en artikel om ärendet i vilken KTF intervjuas.

KTF:s hållning

Genom två branschinterna pilotenkäter samt branschintern kunskap på EU-nivå menar KTF att vi kan säga att tillsatta mikroplastkulor i kosmetiska produkter snart är ett minne blott. KTF ser att detta i stort och slutligen sker under 2017.

Än mer väsentlig kunskap är givetvis den om faktiskt bidrag till den akvatiska miljöns exponering för plastmaterial. Genom studier (till exempel danska Miljöstyrelsen, norska Miljödirektoratet) har det visats att bidraget från kosmetiska produkter är mycket litet (upp till 0,5 %).

Kosmetikbranschen försvarar inte långvarig fortsatt användning av aktivt tillsatta mikroplastkulor som skulle kunna påverka miljön negativt, men vi menar att:

  • en första fråga som sällan lyfts: det har inte visats att tillsatserna i just kosmetiska produkter är ett signifikant problem (i jämförelse med andra källor)
  • branschen är mer eller mindre i mål med utfasning
  • som medlemsstat kan Sverige mycket väl kan driva frågan i EU-kommissionen, men bör inte agera splittrande genom nationella åtgärder
    • Sverige har varken en signifikant avvikande produktflora eller signifikant avvikande akvatisk miljö
    • ett nationellt förbud försvårar ett av EU-fördragets huvudmål, fri rörlighet
  • med anledning av synbara källor borde det vara rimligt att agera utifrån samlat vetande (KTF har till exempel deltagit i Naturvårdsverkets nätverk för kunskapsbyggande om plaster i miljön med fokus på att arbeta fram ett hållbart hanterande av plast i samhället) och inte genom hastigt sammanfattad signalpolitik
  • ett regeringsuppdrag om utredande av miljöeffekter av mikroplastkulor i kosmetiska produkter borde rimligtvis har riktats även mot åtminstone ansvarig myndighet (Läkemedelsverket), men kanske också även mot Naturvårdsverket

KTF förstår om den svenska regeringen vill driva på angelägna frågor, men undrar om "gå före" ibland förväxlas med "gå sin egen väg" - i betydelsen inte ta sitt ansvar som medlemsland utan fortfarande agera som om vi inte var medlemmar. Sverige är troligen inte på något sätt ensamma om att vilja engagera sig i frågan.

KTF har regelbunden kontakt med nämnda myndigheter, men även med Cosmetics Europe, samt sitter med (Peter Jansson) i expertgrupp hos Cosmetics Europe.

Läs mer "Kosmetikbranschen fasar ut mikroplaster"

KemI:s rapport