Hudcancerfallen väntas öka dramatiskt

Att andelen cancerdiagnoser ökar har flera förklaringar, bland annat att vi blir fler och äldre – och att vården blir bättre på att upptäcka cancer. År 2040 beräknas antalet cancerfall ha ökat med 86 procent jämfört med 2014, visar en prognos som Folkhälsomyndigheten tagit fram tillsammans med Cancerfonden.

En diagnos sticker ut: Malignt melanom.

– Det är den cancerform som ökar mest och liksom annan hudcancer ser den ut att fortsätta öka. Det är en påtaglig ökning. Vi pratar om fyra-fem gånger så många fall som i dag, säger Jan Zedenius, chefsläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

En tredjedel av all cancer går att förebygga med ändrade levnadsvanor. Malignt melanom är en sådan cancerform.

– Den beror till stor del på våra osunda solvanor. Man skulle kunna njuta av skuggan när solen är som starkast. Men vi ser ingen ändring i folks beteenden, säger Jan Zedenius.

Samhället måste riggas för att klara av cancervården i framtiden, menar Jan Zedenius.

– Det är nästan en fördubbling av cancerfallen på 25 år. Det innebär naturligtvis en stor belastning på sjukvården och rehabilitering och en enorm kostnadsökning, säger Jan Zedenius.

Källa: SvD

Läs mer: Cancerfondrapporten 2015

 

Red:s kom: KTF:s hållning är att solskyddsmedel ska komplettera skyddande kläder och huvudbonad m.m, inte ersätta dem.

Läs KTF:s hållning om solskydd och solvanor