Tillsyn i frisersalonger: kosmetiska produkter - inga krav på kemikalielagstiftningens säkerhetsdatablad eller separata kemikalielistor

KTF noterar att arbetsmiljöverket i vissa fall vid tillsyn av bland andra frisersalonger kräver att det till kosmetiska produkter, till exempel schampo, hårfärg eller hårsprej ska bifogas säkerhetsdatablad (lagkrav för kemiska produkter) samt att salongen ska upprätta separata kemikalielistor.

Detta är fel eftersom kosmetiska produkter regleras specifikt genom EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, och inte genom kemikalielagstiftningen och för dessa är kraven på information tydliggjorda genom obligatorisk innehållsförteckning.

Innehåll: kosmetiska produkter har obligatoriska ingrediensförteckningar. Det går med andra ord att direkt se vad produkterna innehåller. Så är inte fallet med kemiska produkter, varför kravet där kan ses som motiverat om man ska veta det exakta innehållet.

Hantering: kosmetiska produkter är undantagna krav på säkerhetsdatablad i kemikalielagstiftningen, däremot måste frisören kunna känna sig trygg i hanteringen av dessa produkter. KTF har därför tagit fram vägledning för till exempel lagring, hantering, första hjälpen, brand, ekotoxikologisk information etc.

Läs mer på ktf.se