Något förvirrande om solskydd i SvD – kosmetikbranschens råd

Solen är en förutsättning för liv, och för vår hälsa. Men samtidigt kan okontrollerat solande innebära en tydlig hälsorisk.

KTF noterar en artikel i Svenska Dagbladet, av forskarna Lindqvist och Olsson, i vilken de diskuterar om (eventuella) tidigare råd om solande varit bra sett till den stigande kurvan för malignt melanom, hudcancer.

Solråd och argument

KTF menar att råden som ges av både branschen och myndigheten är att man bör skydda sig med kläder, huvudbonad osv och komplettera med rikligt med solskyddsprodukter.

Hudtyp - Faktorer som påverkar detta, och risken, är naturligt vilken hudtyp man har - normalt delar man in i en fyrgradig skala från den som aldrig blir brun men alltid bränd till den som alltid blir brun och aldrig bränd. Barn har mindre mängd pigment i huden varför de ska skyddas mer.

UV-index - Andra faktorer som spelar in är relaterade till energimängden i ljuset just då, normalt kallar vi det UV-index, men även graden av exponering. Vid ekvatorn vid havet mitt på dagen är med andra ord både energimängden och exponeringen, genom reflektionen mot havsytan, större än om man befinner sig i skogen i norra Sverige på morgonen.

Behov av solljus - Samtidigt är som sagt solljuset livsviktigt för oss människor och i dessa nordliga delar av världen är det än mer nödvändigt att vi exponeras för viss mängd UV-ljus. Det gäller rimligen allt från betydelse för allmänhälsan till D-vitaminbildning osv.

EU:s rekommendation om solskydd

I EU:s rekommendation om solskyddsprodukter sägs det bland annat:

”Epidemiologiska undersökningar visar att användningen av solskyddsmedel kan förebygga vissa typer av hudcancer.”

Detta förändrar dock inte rekommendationen att skydda sig med kläder. KTF känner inte till att ohämmat solande skulle rekommenderats av någon, inte heller att vi inte behöver exponeras för solljus. Vidare säger EU:s rekommendation:

”Med utgångspunkt i olika studier har International Agency for Research on Cancer inom ramen för Världshälsoorganisationen understrukit vikten av sambandet mellan en korrekt användning av solskyddsmedel och effektiviteten hos den aktuella solskyddsfaktorn. Det är särskilt viktigt att solskyddsmedlet appliceras på huden upprepade gånger. För att uppnå den skyddsnivå som anges med solskyddsfaktorn måste solskyddsmedlet dessutom användas i …(rikliga)..mängder…”

Solskyddsprodukter ska vara dokumenterat säkra – branschens rekommendation står kvar

Solskyddsprodukter ska precis som andra kosmetiska produkter vara dokumenterat säkra, och om de används korrekt leva upp till de effekter de utlovar – här solskydd mot UVA- och UVB-strålning. KTF:s rekommendation är fortsättningsvis i linje med EU:s och Strålsäkerhetsmyndighetens, men också att man som individ måste anpassa sitt solande efter förutsättningarna: hudtyp, tid och plats.