Fortfarande ingen PFAS i kosmetiska produkter?

Naturskyddsföreningen menar i en pressrelease från den 3 mars att KTF vilseleder om PFAS i kosmetiska produkter. Naturskyddsföreningen har dock drabbats av en svår begreppsförvirring som hade kunnat undvikas om de kontaktat KTF först istället för att ha så bråttom att baktala KTF i media.

Vad är PFAS?

OECD* använder följande definition av PFAS:

“Perfluoroalkyl sulfonate (PFAS) is a generic term used to describe any fully fluorinated carbon chain length sulfonate compound, including higher and lower homologues as well as PFOS.”

Vid googling av orden SNF och PFAS samtidigt når man som första text på SNFs hemsida denna:

I första hand stavas det PFAS, poly- och perfluorerade alkylsyror. ”

Det rör sig alltså om perfluorerade sulfonsyror (även om SNF egentligen ger definitionen av PFOA och dess analoger i texten ovan), det verkar alla vara överens om. Det är också detta som KTF tillfrågat sina medlemmar om.

De fem utpekade ingredienserna

Följande ämnen påstår SNF att de hittat i kosmetiska produkter:

  1. Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate

En organisk fosfat av varierande kedjelängd som innehåller såväl fluorerade som icke-fluorerade kol.

  1. Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate

En polymer organisk fosfat som innehåller såväl fluorerade som icke-fluorerade kol.

  1. Polyperfluoromethylisopropyl ether

En perfluorerad polymer eter.

  1. Perfluorononyl dimethicone

En polymer siloxan som innehåller såväl fluorerade som icke-fluorerade kol

  1. Polytef (PTFE)

En perfluorerad polyetylenplast (alkan) som är ett vanligt funktionsmaterial i stekpannor och vinterjackor med även förekommer i medicinska implantat.

SNF har alltså hittat två fosfater, en eter, en siloxan och en alkan. Någon perfluorerad sulfonsyra – PFAS har de inte hittat.

I sin pressrelease har SNF dock bytt ut betydelsen av PFAS, jämfört med sin egen hemsida, I pressreleasen verkar PFAS betyda ämnen med många fluoratomer i största allmänhet.

- Hur ska SNF ha det?  

Kosmetiska produkter är säkra

SNF påstår också att ämnena kan leda till leverskador, påverkat immunförsvar och försämrad förmåga att få barn. Det är oklart vilka ämnen som avses mer exakt här, men KTF vill påminna om att alla kosmetiska produkter genomgår en säkerhetsbedömning innan de släpps ut på marknaden och att de måste visas vara säkra vid normal användning. KTF konstaterar vidare att fyra av de fem nämnda ingredienserna är polymerer, det vill säga stora molekyler som absolut inte kan gå igenom huden och därmed saknar biotillgänglighet.

*OECD-rapporten, definitionen finns överst på sidan 10: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/jm/mono(2006)15

 

Läs också PFAS eller ej, det är en definitionsfråga