PFAS eller ej, det är en definitionsfråga

KTF är medvetna om att förkortningen PFAS har två olika betydelser och att de flesta i närtid (bl.a. OECD) inte bara menar sulfonsyrorna utan ger begreppet en bredare betydelse med fler ingående fluorerde ämnen. Att begreppen och förkortningarna kan förvirra gäller uppenbart både företag, branchföreningar såväl som NGOer. I begreppsförvirringen hittade vi också förklaringen till att vår initiala scanning av marknadsförekomst av PFAS inom kosmetik inte blev perfekt. Vi var inte tydliga med en djupare förklaring av vad vi menade med PFAS (den bredare definitionen) i vår kommunikation med medlemmar.

Att KTF och dess medlemmar uppsåtligen skulle vilseleda om saker som dessutom framgår av förpackningarna, vilket Naturskyddsföreningen basunerade ut i media den 3 mars är dock något vi inte kan acceptera att bli anklagade för. I telefonkontakt med Naturskyddsföreningen säger de sig nu inte vilja bråka mer om detta, utan istället fokusera på sakfrågan. Det är KTF:s förhoppning att så blir fallet.