DEGEE, Ethoxydiglycol (INCI), nu reglerat i kosmetikaförordningen

Bakgrund

Europakommissionens omröstande myndighetsförsamling beslutade i oktober 2015 att reglera DEGEE (länk till CosIng: för funktioner, SCCS samt tidigare vetenskapskommittéers säkerhetsvärderingar etc) i 1223/2009.

Nu har den tekniska anpassningen av förordningen publicerats.

 

Ikraftträdande

Från och med den 25 mars 2017 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut och tillhandahållas på unionsmarknaden.

 

Reglering

DEGEE regleras i följande produktkategorier och koncentrationer:

a) Oxidationshårfärgningsprodukter, 7 % (maximalt i bruksklar beredning/blandning)

b) Icke-oxidationshårfärgningsprodukter, 5 %

c) Produkter som sköljs av, förutom hårfärgningsprodukter, 10 %

d) Andra kosmetiska produkter som inte är sprayer, 2,6 %

e) Följande sprayprodukter: parfymer, sprayer för håret, antiperspiranter och deodoranter, 2,6 %

 

Andra begränsningar

a)–e):

  • Föroreningen av etylenglykol i ethoxydiglycol måste vara ≤ 0,1 %,
  • Får inte användas i ögonprodukter och munprodukter”

 

Läs Förordningen, 2016/314

Läs på annat av unionens språk: byt ut "sv" i länk mot t.ex. "en" för engelska.