Vanliga tvålar är säkra att använda

Expressen har valt att publicera en norsk undersökning om ämnen i handtvålar. Slutsatsen att tvålar skulle vara farliga för hälsan är dock felaktig. Tvärtom är det viktigt att tvätta händerna för att undvika smittosamma sjukdomar.

Tvålar är inte hormonstörande

Självklart är det ingen som säljer hormonstörande tvålar. Tvålar måste säkerhetsvärderas innan de får sättas på marknaden och negativa hälsoeffekter är inte tillåtet. Vi delar dessutom Läkemedelsverkets syn att parabener ogrundat har fått dåligt rykte.

Tvål är inget stort bekymmer rörande kontaktallergi

Avseende kontaktallergi är det omöjligt att ta fram produkter där det kan garanteras att ingen kan få en överkänslighetsreaktion. Att minska risken är dock möjligt och det är bland annat därför som EUs myndigheter är de som bestämmer vilka konserveringsmedel som får användas och i vilka halter. En kombination av MI och MCI brukar kallas Kathon och är ett vanligt och godkänt sätt att konservera flytande tvålar. Vi delar inte Läkemedelsverkets syn att detta skulle vara problematiskt i handtvål, eftersom tvål är en produkt som sköljs av.

Är man som konsument överkänslig mot något ämne så finns det alltid en fullständig innehållsdeklaration på produkten för att man ska kunna göra ett informerat val.

Tvätta händerna är viktigt för hälsan

Tvålar som köps i vanliga affärer i Sverige är säkra att använda och det är viktigt att de används. Detta för att minska risken för smittosamma sjukdomar såsom förkylning och magåkommor. Expressen har själva skrivit en utmärkt artikel om detta den 26 januari i år:

http://www.expressen.se/halsoliv/sa-snuskiga-ar-dina-hander/