77266 (nano)/Carbon black (nano) regleras nu som färgämne i och med tekniska anpassningen, EU-förordningen 2016/1120

Bakgrund

Efter säkerhetsvärdering(-ar) och klargöranden genom EU:s vetenskapskommitté (SCCS) har 77266 (nano)/Carbon black (nano) (kuriosa: kimrök på svenska) den 11 juli genom den tekniska anpassningen 2016/1120 inkluderats i bilaga IV om färgämnen i EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter.

 

Ikraftträdande

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen (KTF:s notering: 11 juli + 20 dagar) efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Reglering

77266 (nano)/Carbon black (nano) (kuriosa: kimrök på svenska) regleras nu tillsamman med 77266 genom den tekniska anpassningen 2016/1120 som tillåtna färgämnen som nummer 126 i bilaga IV i EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Renhetsgraden avseende 77266 (ej nano) förtydligas också i och med 2016/1120 eftersom tidigare referensen, EU:s direktiv 95/45/EG utgått.

 

Anvisningar för användning och varningstexter (försiktighetsåtgärder):

Ingen.

 

Läs Förordningen, 2016/1120