Ethyl Lauroyl Arginate HCl - konserveringsmedlet nu tillåtet i munvatten i och med tekniska anpassningen, EU förordningen 2016/1121

Bakgrund

Efter EU:s vetenskapskommittés (SCCS) säkerhetsvärdering och EU-kommissionens riskhanteringsbeslut har regleringen av konserveringsmedlet Ethyl Lauroyl Arginate HCl den 11 juli, 2016 genom den tekniska anpassningen (av EU-förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter), EU-förordningen 2016/1121 uppdaterats.

 

Ikraftträdande

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen (KTF:s notering: 11 juli + 20 dagar) efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Reglering

Ethyl Lauroyl Arginate HCl har uppdaterats genom den tekniska anpassningen 2016/1121. Regleringen innebär att konserveringsmedlet får användas i:

a) Munvatten i maximalt 0,15 % i bruksklar lösning, men får inte användas i beredningar för barn under 10 år

 

Anvisningar för användning och varningstexter (försiktighetsåtgärder):

För munvatten (a): "Får inte användas till barn under 10 år"

 

Läs EU-förordningen 2016/1121