Vägen till mer hållbar palmolja – Ett praktiskt exempel på hur man kan göra

KTF har i samarbete med Hardford, en medelstor svensk tillverkare av kosmetiska produkter med egen fabrik baserad i Linköping, genomfört ett projekt för att stödja användningen av hållbar palmolja. Syftet med projektet var att utvärdera de vägledningsdokument för hållbar palmolja som KTF tagit fram inom ramen för SISPO, samt att få ett praktiskt exempel på hur ett företag kan gå tillväga för att öka hållbarheten i användningen av palmolja.

Målet med projektet var att Hardford skulle genomföra en kartläggning av användningen av palmolja samt fullt ut stödja en hållbar produktion för den palmolja som används. Den valda modellen för stöd av hållbar palmolja var RSPO Book & Claim, som innebär handel med certifikat via plattformen Greenpalm.

Slutsatserna är bland annat att tillgången på information om råvarorna, både användning och ursprung, är kritiskt för att kunna genomföra en bra kartläggning. Bra systemstöd och etablerade kontakter med råvaruleverantörerna underlättar för en snabb och smidig hantering. Valet av modell enligt RSPO kommer också ha stor betydelse för hur omfattande arbetet blir. RSPO Book & Claim är det enklaste steget att genomföra i nuläget. Projektet visade att det är relativt enkelt att registrera företaget för handel av certifikat för hållbar palmolja via Greenpalm, men att det är viktigt att sätta upp rutiner för hur det ska hanteras och följas upp, så att det blir en kontinuerlig uppföljning och handel med certifikat.

Läs mer om KTFs arbete med hållbar användning av palmolja.