Kosmetiska produkter: SCCS opinion om D5 (final, humantoxicitet): säkert då vissa villkor uppfylls

SCCS final opinion om D5, 29 juli - publicerad 24 augusti

Bakgrund

SCCS publicerade under 2015 en opinion om D5 som på sedvanligt manér då var öppen för kommentarer. Nu har SCCS publicerat slutgiltig (final) opinion efter remisstiden.

 

Slutsats 2016

SCCS bedömer att D5, ur humantoxikologisk synvinkel, är säkert given den användning som anges i opinion. Pga risk i vissa produktkategorier för aerosolbildning är dessa inte säkerställda. Kategorier som nämns är hårstajling och solvårdssprej. Halten av "orenheten" D4 ska hållas så låg som möjligt. SCCS opinion om D5 av idag tar inte hänsyn till (negativa) miljöegenskaper. D5 är under utvärdering i kemikalielagstiftningen REACH avseende (negativa) miljöegenskaper.

The SCCS considers that the use of Cyclopentasiloxane (D5) in cosmetic products is safe at the reported concentrations, except for use in hair styling aerosols and sun care spray products. Indeed, for these products, at the maximal concentrations declared by the applicant and based on the hypothesis retained by SCCS, exposure to D5 may lead to air concentrations above the value where SCCS considered that D5 may be aerosolized and locally toxic. Exposure to D5 coming from hair styling spray products also triggers high level of aggregated exposure which may also lead to concentrations in the air above the value considered safe by the SCCS. This opinion does not cover the use of Cyclopentasiloxane (D5) in oral care products.

Cyclopentasiloxane (D5) may contain traces of Cyclotetrasiloxane (D4) which is classified in the EU as toxic to reproduction. Therefore, the level of impurity of Cyclotetrasiloxane (D4) as an impurity of Cyclopentasiloxane (D5) should be kept as low as possible. SCCS is aware that restrictions on D4 and D5 in personal care products have been proposed under Reach regulation due to environmental issue4 . This opinion did not address the potential impact of D5 on the environment.

 

KTF följer utvärderingen i REACH, och processen att föreslå reglering i kosmetikförordningen 1223/2009.