SCCS ”request for a scientific opinion”: Colloidal Silver (nano)

Förkortningar

Sammanfattning

SCCS har av EU fått i uppdrag att presentera en säkerhetsvärdering (riskbedömningar) i form av SCCS opinion för Colloidal Silver (nano) CAS No 7440-22-4, EC No 231-131-3

Frågor till SCCS:

  1. In view of above, and taken into account the scientific data provided, the SCCS is requested to give its opinion on the safety of the nanomaterial Colloidal Silver when used in cosmetics including toothpastes and skin care products with a maximum concentration limit of 1 %, taking into account the reasonably foreseeable exposure conditions.
  2. SCCS is requested to address any further scientific concerns with regard to the use of Colloidal Silver in nano form in cosmetic products.

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna (Request for a scientific opinion) och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

När SCCS presenterat sin opinion sker det i form av en c:a 3 månader lång öppen remissperiod.

Fullständig information

Länk till aktuella och samtliga ”requests”