SCCS ”request for a scientific opinion”: Styrene/Acrylates copolymer (nano) och Sodium styrene/Acrylates copolymer (nano)

Förkortningar

Sammanfattning

SCCS har av EU fått i uppdrag att presentera en säkerhetsvärdering (riskbedömningar) i form av SCCS opinion för Styrene/Acrylates copolymer (nano) CAS No 9010-92-8, EC No 927-710-1 and Sodium styrene/Acrylates copolymer (nano) CAS No 9010-92-8

Frågor till SCCS:

  1. In view of above, and taken into account the scientific data provided, the SCCS is requested to give its opinion on the safety of the nanomaterial Styrene/ acrylates copolymer and Sodium styrene/Acrylates copolymer when used in leave-on cosmetics products with a maximum concentration limit of 0.06%, taking into account the reasonably foreseeable exposure conditions.
  2. SCCS is requested to address any further scientific concerns with regard to the use of Styrene/ acrylates copolymer and Sodium styrene/Acrylates copolymer in nano form in cosmetic products.

 

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna (Request for a scientific opinion) och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

När SCCS presenterat sin opinion sker det i form av en c:a 3 månader lång öppen remissperiod.

 

Fullständig information

Länk till aktuella och samtliga ”requests”

 

Notera

Frågan här avser humantoxikologiska egenskaper, och inte t.ex. om ämnet är en mikroplast eller inte.