EU-kommissionen ger mandat till SCCS om uppdaterad värdering av PHMB

KTF skrev nyligen om Europakommissionens rättsutredning där den menar att kemiska ämnen som inte är listade som förbjudna i kosmetikaförordningen får användas i kosmetiska produkter – om de uppfyller fastställda (säkerhets-)kriterier, vilka tar hänsyn till inneboende egenskaper hos ämnet, exponering (var, hur, hur ofta) och säkerhetsmarginal (läs mer). Den bedömningen har också KTF gjort utifrån bibehållen rättssäkerhet, hänsyn till att lex specialis (kosmetikaförordningen) har företräde före lex generalis, osv.

Med anledning av rättsutredningen har därför Europakommissionen nu givit mandat till oberoende vetenskapskommittén SCCS om uppdaterad säkerhetsvärdering av konserveringsmedlet PHMB och som inkluderar industrins säkerhetsdata. Mandatet har en kort tidsfrist med anledning av ärendets art och hur länge det har pågått.

Läs mer om PHMB på ktf.se